Trupi Koordinues i Komunës së Kërçovës me rekomandime për subjektet ekonomike vendore

Të gjitha marketet, barnatoret dhe restorantet në territorin e komunës së Kërçovës, që janë të interesuar për shpërndarjen e sendeve të nevojshme për nevoja emergjente gjatë orës policore, duhet të paraqesin kërkesë tek Trupi Koordinues i komunës.

Të interesuarit mund ta marrin kërkesën në komunë ose ta shkarkojnë nga faqja e saj në internet nga ora 08:00 deri në ora 14:00.

Trupi Koordinues ka vendosur të lejojë lëvizjen gjatë orës policore vetëm për marketet, barnatoret dhe restorantet me deri pesë punonjës.

Subjektet ekonomike do të jenë në gjendje që të marrin leje lëvizjeje gjatë kufirit vetëm për qëllime të caktuara. Personat që do të shpërndajnë produktet në ndërtesat e banimit të qytetarëve, duhet të kenë veshje mbrojtëse nga koronavirusi.

Operatorët ekonomikë të regjistruar për shpërndarjen e ushqimit ose ilaçeve përmes internetit ose thirrjeve telefonike, mund ta kryejnë punën e tyre pa probleme gjatë kohës policore dhe ta informojnë Shtabin e Krizës – Trupi Koordinues i Komunës së Kërçovës dhe Departamentin e Punëve të Brendshme në Kërçovë.

Çdo mosrespektim i masave do të dënohet sipas ligjeve dhe rregulloreve në fuqi.