Abdul-Selam Selami: Vazhdojnë punimet në fshatin Lisinçani të Komunës së Plasnicës

Abdul-Selam Selami
Zhvillojmë vendet rurale !
Vazhdojnë punimet në fshatin Lisinçani të Komunës së Plasnicës.
Projekt i finansuar nga Agjencia për mbështetje finansiare në bujqësi dhe zhvillim rural dhe Komuna e Plasnicës e menaxhuar nga Kryetari Ismail Jaoski .
Projekti është me vlerë mbi 15 milion denar dhe është finansuar nga buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut.
#QeveriaeRMV