Agjencia për zbatimin e Ligjit të Gjuhëve, qeveria nis procedurat për zgjedhjen e drejtorit

Zëdhënësi i Qeverisë, Muhamet Hoxha thotë se përzgjedhja e drejtorit do të bëhet pas shqyrtimit të të gjithë kandidatëve të paraqitur. Drejtori i ri do të jetë i obliguar më tej për riorganizimin e brendshëm.

“Rrjedhin procedurat në Sekretariatin e Përgjithshëm të Qeverisë për të shpallur kandidaturën, ku ka disa procedura të cilat janë të nevojshme dhe pastaj vjen shpallja. Është me rëndësi që prej dje kanë filluar të gjitha procedurat për të bërë publikimin e shpalljes për drejtorin e Agjencisë së Zbatimit të Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve”,- u shpreh zëdhënësi i qeverisë, Muhamed Hoxha.