Bordi i Kongresit Panshqiptar Amerikan (KPA) u takua me Kryeministrin Albin Kurti

Pjesëmarrësit diskutuan sfidat e Kosovës me Covid dhe vështirësitë për të siguruar vaksinat e mjaftueshme për vaksinimin e 60 për qind të popullatës këtë vit. Kryeministri paraqiti vizionin e tij për reforma në edukim dhe u zotua se do të luftojë trendet e ikjes së trurit nga vendi. Zoti Kurti gjithashtu ndau planin e qeverisë së tij për të stimuluar investimet direkte dhe për të fuqizuar rritjen ekonomike, si dhe përvijoi qasjen e tij aktive për të forcuar pozitën ekonomike dhe politike të Kosovës.

KPA dhe z. Kurti shkëmbyen ide produktive. Përmes angazhimit dhe bashkëpunimit me komunitetin tonë dhe shtetet tjera në Ballkan, u pajtuam reciprokisht për nevojën e ngritjes së aktivizmit në Washington D.C. Kryeministri theksoi rëndësinë e ringjalljes së avokimit aktiv të komunitetit shqiptaro-amerikan. KPA dhe Kryeministri u dakorduan të punojnë bashkë për mbrojtjen e interesave shqiptare dhe forcimin e aleancës strategjike midis Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara.The Board of Pan-Albanian American Congress (PAAC) met with the Prime Minister of Kosova Albin Kurti.

The participants discussed Kosova’s challenges with Covid and obstacles with securing ample vaccines in order to inoculate 60% of Kosova’s population this year. Further, the Prime Minister shared his vision for reforms in education and vowed to combat brain-drain trends. Mr. Kurti also discussed his government’s plan for incentivizing direct investments and fueling economic growth, and outlined his active approach to vitalize Kosova’s economic and political standing.

PAAC and Mr. Kurti productively shared ideas. Through engagement and collaboration of our community and other countries in the Balkans, we mutually agreed about the need to heighten activism in Washington, D.C.. The Prime Minister expressed the importance of revitalizing the active advocacy of the Albanian American diaspora. PAAC and the Prime Minister agreed to work together to protect Albanian interests and strengthen the strategic alliance between Kosovo and the United States.