Çka i porosit Prof dr Riza Smaka kryeministrin Haradinaj dhe kryetarin Veseli?

Letër e hapur:

Kryeministrit të RK-së z .Ramush Haradinaj-t dhe,

Kryetarit të Kuvendit të RK-së z Kadri Veselit

Të shpallet nule Rezoluta ( 8-10 korrik 1945, Prizren) e Kuvendit të KAKM-së për Aneksimin e Kosovës dhe Metohisë Sërbisë Federale

Akti politik e veçanërisht akti juridik i miratuar në rrethana të dhunës, mashtrimit apo lajthimit, kurdoherë, ab initio është nul!

Sipas doktrinës juridike si dhe zgjidhjeve juridike të mira , çfarë do akti juridik apo politik qe do të miratohej nga apo në rrethana të dhunës, mashtrimit apo lajthimit, apriori, ab ovo , ab initio është nul, i cili , përderis do të egzistonte de facti, nuk do të prodhonte efekte juridike as afektime politike valide! Në rrethanat e aplikimit të dhunshëm të aktit juridik apo politik të miratuar ( Vis, Claem, Precario) nga dhuna , mashtrimi apo lajthimi,efektet juridike si dhe afektimet politike kurdoherë mbetën të natyrës faktike ndersa në rastin e shpalljes nul të tij , të gjitha efektet dhe afektimet praktike, për dallim të abrogimit , nga fillimi e përfundimisht , nulohen dhe konsiderohen invalide dhe inegzistente juridikisht!

Në Prizren, gjatë gjatë seancës nga 8- 10 korrik 1945 të KANÇKKAKM së( Kuvendit të Këshillit Nacional Antifashist Çlirimtar të Krahinës së Kosovës dhe Metohisë ), në rrethana të administrimit dhe të pushtetit ushtarak , të dhunës , kanosjes, mashtrimit e lajthimit ka qenë imponuar Rezoluta ( 8-10 korrik 1945 , Pz.) për Aneksimin e Kosovës dhe Metohisë Sërbisë Federale.
Në seancën e KANÇK-së e KAKM-së, ka qenë miratuar Rezoluta e sipër theksuar vetëm atëherë kur , autoritetet politike , ushtarake e policore de facti të Sërbisë Federale, jo pak nga delegatët parimorë dhe kundërshtarë të aneksimit të Kosovës nga Sërbia , i kanë qenë likuiduar fizikisht , shumë sish i kanë qenë deprivuar nga liria si dhe të tjerë i kanë qenë joshur me benefite funksionale e materjale !

Seandejmi, miratimi i Rezolutës së sipërthënë ka qenë imponuar me mjete të dhunës politike, ushtarake – policore , ndaj, si e tillë ishte dhe mbetët politikisht e gabuar, e padrejtë dhe e dëmshme si dhe juridikisht absolutisht nule .

Poashtu , Rezoluta e KANÇKAKM-së e datës 8-10 korrik 1945, pos miratimit Vis , Claem , Precario nën rrethana të dhunës , mashtimit e lajthimit politik – ushtarakë e policorë, ka qenë dhe është në kundërshtim me:

Rezolutën e Konferencës së V-të të Vendit e PKJ-së (Partisë Komuniste të Jugosllavisë ) me të cilën, autoritetet politike e shtetërore të Jugosllavisë së dytë deri në vitin 1945 e kanë pasë konfirmuar dhe përfillur subjektivitetin politik të Kosovës konform me dokumentet politike të sipërtheksuara.

Në vitin 1945 , kur PKJ-ja dhe institucionet shtetërore të ish Jugosllavisë kur kanë qenë të predominuara nga provenienca dhe influenca centraliste sërbe hegjemone dhe antishqiptare, nder të tjera , ka qenë imponuar me dhunë , mashtrime e lajthime Rezoluta (8-10 korrikut 1945 , Prizren) e Këshillit Popullor të KANÇKAKM-së, për aneksimin e KAKM-së ( atëherë, Kosova quhej Krahinë Autonome Kosovës dhe Metohisë) Sërbisë Federale, sic!

Me nulimin e Rezolutës së Këshillit Popullor të Këshillit Antifashist Çlirimtar të Kosovës dhe Metohisë të datës 8-10 korrik 1945, në funksion të statusit politik të Kosovës, do të nulohej suprestruktuara juridike e ish Jugosllavisë së dytë përkatësisht e Sëbisë (1945- 92- 99) .

Një rast analog, si precedent

Në dhjetorin e vitit 1918 , në rrethana të dhunës, mashtrimit dhe lajthimit, ka qenë miratuar Rezoluta për aneksimin (bashkëngjitjen ) e Mbretërisë së Malit të Zi, Mbretërisë së Sërbisë.
Javë më parë , Parlamenti i Republikës së Malit të Zi, sipas propozimit të arsyetuar të Qeverisë së Malit të Zi, e ka nuluar Rezolutën për aneksimin e Mbretërisë së Malit të Zi Mbretërisë së Sërbisë duke e cilësuar juridkisht absolutisht nule.

Përfundime

Duke vlerësuar se, Rezoluta e imponuar me dhunë, mashtrime e lajthime , në seancën 8-10 korrik 1945 e KANÇKAKM-së , në Prizren, ishte dhe është juridikisht absolutisht nule ,shpallja nule e asaj Rezolute , është politikisht oportune dhe dhe juridikisht e justifikuar, Kryeministrit z Ramush Haradinaj , i propozoj qe, në procedurë parlamentare , Kuvendit të RK-së , t’i prezantojë dhe arsyetojë nulimin e Rezolutës së KANÇKAKM-së të imponuar në seancën e datës 8-10 korrik 1945 në Prizren si dhe Kryetarit të Kuvendit të RK-së z Kadri Veselit, qe propozimin e Qeverisë së RK-së të procedojë dhe mbështes për miratim në procedurë parlamentare .