Dehari: Shkollat e Kërçovës iu përgjigjen thirrjes për mësim nga distanca

Mësimi në distancë në shkollat ​​e Kërçovës është i zhvilluar mirë, ka disa pengesa të vogla që do të tejkalohen së shpejti, tha kryetari i Kërçovës, Fatmir Dehari.

Ai shprehu kënaqësi për përkushtimin e personelit arsimor në Kërçovë dhe theksoi se përkushtimi i profesorëve dhe i gjithë stafit arsimor është në nivel të lartë.

“Sikur deri më tani kemi punuar me përkushtim në arsim, ky shqetësim i papritur na detyron ta rrisim kujdesin për fëmijët, por kësaj radhe ndryshe”, thotë Dehari.

Ai shton se situata në fushën e arsimit menaxhohet mirë nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe ministri Arbër Ademi kërkoi nga Byroja për zhvillimin e arsimit të hartojë kurrikula të përshtatshme për për gjendjen e jashtëzakonshme. Në këtë drejtim, shkollat ​​fillore dhe të mesme të Kërçovës iu përgjigjën gjithashtu thirrjes për mësim formal në distancë, duke përdorur platforma dixhitale që mundësojnë zhvillimin e mësimit në distancë.