Fondacioni Humanitar Golden Eagle ka ndarë donacion në vlerë prej 2000 € për QRBB Handikos Suharekë

Fondacioni Humanitar Golden Eagle ka ndarë donacion në vlerë prej 2000 € për QRBB Handikos Suharekë.
Mejtet e ndara nga Fondacioni do të perdoren për mbarvajtjen e aktiviteteve për fëmijet me nevoja të veqanta.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=575779786261608&id=100014887752553