Ja programi i plotë i BDI-së

Ja programi i plotë i BDIsëProgrami zgjedhor i Bashkimit Demokratik për Integrim është i publikuar në linkun e drejtëpërdrejt në webfaqën e subjektit, në linkun vijues: http://www.bdi.mk/programi2020/BDI-PROGRAMA-2020.pdf

Shtylla kyçe programore janë rimëkëmbja ekonomike, përmirësimi i cilësisë së jetës, drejtësi joselektive nëpërmjet të vetingut, vende pune për të gjithë dhe politika tatimore dhe subvencionieae për të rinjtë.

BDI ka premtuar pensione sociale për të gjitha gratë që kanë përmbushur moshën dhe nuk kanë pension pune, 600 euro rrogë për infermierët dhe mësuesit, 20.000 euro për banesën e re, etj.

http://www.bdi.mk/programi2020/BDI-PROGRAMA-2020.pdf?fbclid=IwAR1MZ6mmSHiMv8qcp1QrpEo71Eg7vlYmONW8u8f34CEybrVMPUBztcKtw9I
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bdi.mk%2Fprogrami2020%2FBDI-PROGRAMA-2020.pdf%3Ffbclid%3DIwAR28Bp8DBOfrvFblXhaCWo6h_C3h5M2qV00Cycqqp91er_nOAFfFDcWF1Zc&h=AT24d-q8m3OEjfRXIxp6y3UwUF6hYOyxIlZPm3OQlhMQHNHFusWdjZ4VVXcVfasUC1YuRW_ahlPEQzVw_zGrg9fshipdfATR-UwtyBulo5M6oh-B1laaTbSPncGecaCxw3QpvA