Ja sa do t’i kushtojë qytetarëve emri i ri Maqedonia e Veriut

Emri i ri Maqedonia e Veriut do të godas qytetarët në xhepat e tyre për shkak të detyrimeve për ndërrimin e dokumenteve personale dhe dokumenteve tjera.
Qytetarët vetë janë të detyruar që të paguajnë për ndërrimin e dokumenteve, që duhet të bëhen brenda një periudhe.
Letërnjoftimi, pasaporta, patent shoferi – 2400 denarë
Tabelat e makinave 1200 denarë
Harxhimet totale vetëm për këto shërbime të nevojshme do të kushtojnë 3600 denarë apo rreth 60 euro, shkruan portali Plusinfo. Ndërrimi i pasaportës është 1500 denarë dhe taksa 300 denarë. Letërnjoftimi është 190 denarë, ndërsa patent shoferi 280 denarë. Targat e reja 1200 denarë, që do të lëshohen në përdorim në afat prej 4 muajve dhe ato do të kenë kodin e ri NMK.Emri i ri Maqedonia e Veriut do të godas qytetarët në xhepat e tyre për shkak të detyrimeve për ndërrimin e dokumenteve personale dhe dokumenteve tjera.
Qytetarët vetë janë të detyruar që të paguajnë për ndërrimin e dokumenteve, që duhet të bëhen brenda një periudhe.
Letërnjoftimi, pasaporta, patent shoferi – 2400 denarë
Tabelat e makinave 1200 denarë
Harxhimet totale vetëm për këto shërbime të nevojshme do të kushtojnë 3600 denarë apo rreth 60 euro, shkruan portali Plusinfo. Ndërrimi i pasaportës është 1500 denarë dhe taksa 300 denarë. Letërnjoftimi është 190 denarë, ndërsa patent shoferi 280 denarë. Targat e reja 1200 denarë, që do të lëshohen në përdorim në afat prej 4 muajve dhe ato do të kenë kodin e ri NMK.Emri i ri Maqedonia e Veriut do të godas qytetarët në xhepat e tyre për shkak të detyrimeve për ndërrimin e dokumenteve personale dhe dokumenteve tjera.
Qytetarët vetë janë të detyruar që të paguajnë për ndërrimin e dokumenteve, që duhet të bëhen brenda një periudhe.
Letërnjoftimi, pasaporta, patent shoferi – 2400 denarë
Tabelat e makinave 1200 denarë
Harxhimet totale vetëm për këto shërbime të nevojshme do të kushtojnë 3600 denarë apo rreth 60 euro, shkruan portali Plusinfo. Ndërrimi i pasaportës është 1500 denarë dhe taksa 300 denarë. Letërnjoftimi është 190 denarë, ndërsa patent shoferi 280 denarë. Targat e reja 1200 denarë, që do të lëshohen në përdorim në afat prej 4 muajve dhe ato do të kenë kodin e ri NMK.