Ja sa shqiptarë ka në Maqedoni

Abdulla Memeti

Komunat me shumicë shqiptare sipas numrit të banorëve.(regjistrimi i vitit 2002):
1. Haraçina, 11.597 banorë
2. Bogovina, 28.997 banorë
3. Bërvenica, 15.855 banorë
4. Vrapçishti, 25.399 banorë
5. Gostivari, 81.042 banorë
6. Dibra, 19.542 banorë
7. Dollneni, 13.568 banorë
8. Zhelina, 24.390 banorë
9. Kërçova, 56.734 banorë
10. Likova, 27.058 banorë
11. Mavrova-Rostusha, 8.618 banorë
12. Saraji, 35.408 banorë
13. Struga, 63.376 banorë
14. Studeniçani, 17.246 banorë
15. Tearca, 22.454 banorë
16. Tetova, 86.580 banorë
17. Çairi, 64.773 banorë
Gjithsej: 603.000 banorë

Në këto komuna banojnë edhe një numër i vogël i qytetarëve me përkatësi të tjera etnike, por shumica e këtyre komunave janë me popullsi 100% shqiptare.

Nëse marrim parasysh që me mijëra shqiptarë jetojnë edhe në qytetet: Ohër, Prespë, Manastir, Krushevë, Përlepe, Veles, në 9 komunat tjera të qytetit të Shkupit, Kumanovë, dhe në numër më të vogël gati në të gjitha qytetet dhe venbanimet tjera në tërë territorin e Maqedonisë, numri i shqiptarëve në Maqedoni i paraqitur nga Enti shtetëror i statistikës në Shkup, sipas regjistrimit të populllsisë të vitit 2002, që thuhet se është 509.083 banorë, ose 25,17% e numrit të përgjithshëm të popullsisë, përbën një FALSIFIKIM ORDINER dhe një RRENË TË TEJDUKSHME!

Faktori ndërkombëtar dhe bota akademike kanë të dhëna të sakta sa shqiptarë ka në Maqedoni, ndërsa pushteti dhe partitë politike të shqiptarëve siç duket kanë interes t’i llogaritin vetëm anëtarët e tyre me libreza partiake!