Janeva dhe ekipi i saj kanë marrë shuma të mëdha bonusesh

Mijëra euro u morën nga Janeva dhe ekipi i saj në bazë të aksesorëve. Ajo mori para shtesë prej 157.000 euro gjatë mandatit të saj. Vetëm për vitin 2019 ka marrë 28.455 euro. Për 7 muaj ju janë dhënë 250.000 denarë si shtesë për konfidencialitetin, për të mos zbuluar biseda nga “bombat”.

Baza e “Financa të hapura” tregon se disa nga shpërblimet, 400 euro ishin për qira, ndërsa 42 euro kompensim për punën jashtë qytetit.

Shtesat kanë filluar të jepen prej vitit 2015. Filluan me 70.000 denarë dhe u rritën çdo vit.

Prokurorët vetëm në vitin 2019 kanë marrë 17.000 euro./telegrafi/