Kartoni i gjelbër i obliguar në regjistrimin e automjeteveb

Kartoni i gjelbër do të bashkohet me polisat e auto-përgjegjësisë, kështu që secili pronar duhet ta nxjerrë atë gjatë regjistrimit të automjetit. Ky ndryshim do të rregullohet me ligj më së voni deri në fund të këtij viti dhe vjen nga nevoja për harmonizimin e ligjeve tona me direktivat evropiane.

Kjo është konfirmuar tashmë nga kreu i Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve Klime Poposki, i cili pretendoi se do të ketë ndryshime në çmimin e politikës së detyrueshme, pra formimi i çmimeve do të liberalizohet.

“Ne tashmë kemi një rregullore të re në draft versionin dhe ne duhet të fillojmë një dialog me industrinë dhe të përgatitemi së bashku për transpozimin e saj të plotë nëpërmjet një ligji të ri të sigurimeve. Sipas programit kombëtar për harmonizimin me legjislacionin evropian, parashikohet deri në fund të vitit 2019 se ligji i ri do të marrë dritë”, tha Poposki.