Komandanti i Forcave të SHBA-së për Evropë sot në Maqedoni

Për vizitë zyrtare në Republikën e Maqedonisë sot do të qëndrojë komandanti i Forcave të SHBA-së për Evropë, gjeneral-nënkoloneli Kristofer Kavoli.
 
Gjenarali Kavoli në Ministrinë e Mbrojtjes dhe në Shtamadhorinë e ARM-së, do të ketë takime me ministren e Mbrojtjes dje e shefin e SHM së ARM-së gjeneralmajorin Vasko Gjurçinovskin.
 
Temë e bisedimeve, siç kumtuan nga Zyra për marrëdhënie me opinionin në SHM të ARM-së, do të jenë bashkëpunimi i ndërsjellë dhe pjesëmarrja në aktivitetet e përbashkëta të ardhshme të ARM-së dhe komandës së forcave të SHBA-së në Evropë.
 
Gjenerali Kavoli do të informohet edhe për procesin e transformimit të ARM-së, si dhe me pjesëmarrjen e forcave të SHBA-së për Evropë në vitet e ardhshme.