Komuna e Kërçovës shpall Thirrje publike për emërimin e anëtarëve të Këshillit rinor

Komuna e Kërçovës shpall Thirrje publike për emërimin e anëtarëve të Këshillit rinor

https://www.facebook.com/1490285011265993/photos/a.1490496447911516/2000194900274999/?type=3&theater