Komuna e Sarajit vendos ndriçimin publik në fshatin Bojanë

“Në një periudh të shkurtë kohore mbaroi me sukses procesi i vendosjes së dritave Led me efikasitet energjetik si dhe sistemin PLC CONTROLER – SOFTWER në vendbanimin Bojanë. Dritat janë vendosur në rrugën kryesore dhe rrugicat anësore.

Kryetari i komunës Saraj Blerim Bexheti informoi që edhe më intensivisht do të punohet në përmirsimin e kushteve të jetesës duke vënë në funksion ndriçimin në të gjitha vendbanimet në Komunën Saraj.

Para pak kohe mbaroi aktiviteti i ndriçimit edhe në vendbanimin Rashçe tani në fshatin Bojanë si dhe punimet do të vazhdojnë edhe në vendbanimet tjera të Komunës së Sarajit.” – zyra për informim, Komuna Saraj.