Konkurs për punësim në Komisionin e Letrave me Vlerë, paga nga 32.000 në 62.000 denarë

Komisioni i Letrave me Vlerë do të punësojë pesë zyrtarë administrativë nëpërmjet konkursit të publikuar të premten nga Agjencia për Administratë.

Pagat lëvizin nga 32.000 në 62.000 denarë.

Komisioni arsyetohet se punësimi i fundit ishte në shkurt të vitit 2015.