Kush e ka parë le të lajmërohet në këtë numër : 072-643-361

Ka humbur 68 vjeçari Shukrinail Shakiri nga Tetova.

Familjarët e kanë raportuar të zhdukur para 6 orëve në policinë e Tetovës.

Kush e ka parë le të lajmërohet në këtë numër : 072-643-361