Maqedonia dhe Serbia bashkëpunojnë në fushë për mbrojtje dhe shpëtim

Qeveria mori vendim për të lidhur marrëveshje me Qeverinë e Republikës së Serbisë për mbrojtje dhe shpëtimin nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësive të tjera.

Me marrëveshja janë përfshirë edhe çështjet në fushën e mbrojtjes dhe shpëtimit të popullsisë dhe mallrave materiale në nivel bilateral, si dhe bashkëpunimin në fushën e dhënies dhe marrjes së ndihmës së ndërsjellë në rast të fatkeqësive të mëdha, në mënyrë që të sigurohen përgjigje të përshtatshme në situata të tilla.

Poashtu Qeveria sot pranoi informacioni për projektin për shfrytëzimin e shërbimeve për pushim dhe rekreacion të fëmijëve nga familjet me rrezik social dhe fëmijëve të përdoruesve të shtesës së veçantë për dimër për vitin 2019.

Me anë të këtij projektit parashihet që 1000 fëmijë të lindur në periudhën 2004-2019 me rrezik social, gjegjësisht shfrytëzues të ndihmës sociale, kanë të drejtë të shkojnë për pushime për gjashtë ditë.