Më 31 dhjetor skadon afati për paraqitje në DAP

Në më pak se dhjetë ditë nga afati përfundimtar për regjistrimin elektronik për deklaratën vjetore të tatimit, më shumë se një e treta e qytetarëve nuk e kanë plotësuar obligimin e tyre ligjor. Nga Drejtoria e të Ardhurave Publike thonë se janë formuar ekipet mobile që i mbledhin deklaratat tatimore të qytetarëve nga kompanitë ku ata punojnë në mënyrë që të shmangin vonesat dhe pasojat e padëshiruara. Nga DAP-i u bën thirrje qytetarëve të mos presin për ditën e fundit kur ka shumë rrëmujë.