Me 95 vota “për” miratohet Ligji për amnisti

Me 95 vota për miratohet Ligji për amnisti. Të akuzuarit pas miratimit të ligjit do të kenë afat prej pesë ditësh të parashtrojnë kërkesë për amnisti, ndërsa nëse kërkesa do të pranohet ose jo vendimin do ta marrë prokurori dhe gjykatësi kompetent.