Memorandum bashkëpunimi i Agjencisë për Zbatimin e Gjuhës me Muzeun e Alfabetit Shqip

Në suaza të aktiviteteve kulturore për shënimin e 111-vjetorit të Kongresit të Manastirit u nënshkrua një memorandum bashkëpunimi ndërmjet AZGJ-së dhe Muzeut të Alfabetit Shqip.

Bashkëpunimin e nënshkruan drejtori Ylber Sela dhe drejtori Nuer Arsllani.

Ky memorandum përmban aktivitete të përbashkëta për Ditën e Alfabetit dhe në përgjithësi për gjuhën shqipe.” – zyra për informim, Agjencia për Zbatimin e Gjuhës.