Miloshev: Gjatë vizitave njoftova të punësuarit për masat e MSH

Sekretari shtetërorë në Ministrinë e shëndetësisë, Vladimir Miloshev ka qëndruar për vizitë pune në shtëpitë e shëndetit në Mak. Brod, Krushevë si dhe në disa objekte shëndetësore në komunën e Plasnicës.

“Vizitë pune në shtëpitë e shëndetit në Mak. Brod, Krushevë si dhe në stacionin shëndetësorë në komunën e Plasnicës, pasiqë kam parë nga afër objektet dhe kam realizuar takime dhe me të punësuarit në këto shtëpi shëndeti, në bisedë e sipër i kam njoftuar udhëheqësinë dhe të punësuarit për masat që ka ndërmarë Ministria e shëndetësisë në plotësimin dhe sigurimin e kuadrit dhe pajisjeve për nevojat e qytetarëve në këtë rajon”, kështu ka njoftuar mes tjerave Miloshev.

https://www.facebook.com/vladimir.milosev.14/posts/2967816503232252