Ministri Ademi takon profesorin malajzisë Tan Shri Dato Vira d-r Mohd Shukri Ab Jaxhid

Ministri i kulturë Asaf Ademi sot në hapsirat e Ministrisë së kulturës realizoj takim pune me profesorin Tan Shri Dato Vira d-r Mohd Shukri Ab Jaxhid, kryetar dhe themelues i Univerzitetit më të kualifikuar privat për Menaxhment dhe Shkencë nga Malajzia.

Në takim mysafiri nga Malajzia e njoftoi ministrin Ademi për përpjekjet dhe angazhimin dhe përkushtimin për vendosjen e standarteve të reja për kualitet në qendrat arsimore rajonale malajziane dhe qendrat rajonale private arsimore dhe përfshirjen e tyre në shekullin 21. Plotsimi i standarteve rezulton që Univerzitetin për Menaxhim dhe Shkenc që të gjindet në grupin e 5 Univerziteteve më të mira,çmim të cilin e ndanë Ministria e Arsimit të Lartë në Malejzi.

Përkushtimi i profesor Shukriut për arsimin dhe mësimin rezulton me pjesmarjen e tij në më shumë punëtori dhe konsultime të supervizionit në sferën e menaxhimit, sipërrmarrësisë dhe marketingut. Ai ka të shkruar një të numër të madh të punimeve shkencore dhe arrtikuj të botuara në më shumë revista ndërkombtare dhe lokale.