Ministria e transportit dhe lidhjeve lëshoi licencën e parë në dygjuhësi

Në pajtim me ligjin për përdorimin e gjuhëve, Ministria e transportit dhe lidhjeve lëshoi licencën e parë në dygjuhësi.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=232880538572010&id=110164014176997