Muftinia e Shkupit ndanë Mirënjohje për Reisul Ulemanë e BFI-së

Në mbledhjen e rregullt të Muftinisë së BFI të Shkupit me imamët dhe mutevelitë e xhamive të Shkupit, në rend të ditës ishte raporti përfundimtar i Muftinisë të BFI Shkup për vitin 2018.