Mustafa Nano në emision: Elvis Naçi është qafir dyfytirësh (Video)

Mustafa Nano thotë se kur ka qenë një debat me Naçin, ai ka mbetur me gojë hapur, nga gu.ximi që kishte imami për të mohuar frazat e Kuranit. Monologu i Mustafa Nanos një javë më parë lidhur me një video të imamit, Elvis Naçi, që shpër.thente në lot, ka pasur rea.gime të shumta. Edhe këtë javë, Mustafa Nano është rimarrë edhe një herë me imamin, e këtë herë ai e ka cilësuar ..