Në emër të ministrisë së bujqësisë bën furnizim me telefona celularë në vlerë prej 450 mijë denarë

Sektori për punë të brendëshme në Shkup – Njësia për krim ekonomik dhe kompjuteristik ka bërë padi penale kundër D.A (32) nga Velesi se ekziston dyshime bazë se është kryer vepër penale falsifikim dhe shkatërim të librave zyrtarë.

Ashtu si informon MPB, D.A i punësuar në Ministrinë e bujqësisë në vendin e punës bashkëpunëtorë i ri për punë normative më datë 15.05.2017 ka përfituar tetë telefona celularë duke e dëmtuar kështu buxhetin e ministrisë për 440.950 mijë denarë e më pas e ka shkatëruar fletëdërgesën.