NPN Proaqua Strugë i prezanton para publikut raportet e fundit në lidhje me cilësinë e ujit për pije në të gjithë vendbanimet e Strugës.

NPN Proaqua Strugë i prezanton para publikut raportet e fundit në lidhje me cilësinë e ujit për pije në të gjithë vendbanimet e Strugës.
Sipas raporteve në të gjithë vendbanimet uji i plotëson standardet e kërkuara për pije.

Kjo praktikë e publikimeve të raporteve për cilësinë e ujit do të vazhdojë në të ardhmen që qytetarët e Strugës të mos bien pre e mashtrimeve nga medie të ndryshme të cilat synim të vetëm e kanë dezinformimin e publikut (fake news) me qëllim të dëmtimit të imazhit të ndërmarrjes sonë.