Oliver Spasovski: Shkollat fillore me internet ultra të shpejtë

“Rroga më të larta në arsim, lidhjen e gjithë shkollave fillore me internet ultra të shpejtë, digjitalizim dhe transformim të programit mësimor në mandatin e ri”, premtoi Spasovski, prijësi i listës për deputet nga LSDM në njsinë e dytë zgjedhore.

Ai këtë e tha gjatë një takimi që takim me punonjësit arsimor në Butel. Gjithashtu gjatë takimit premtoi se si do të ketë rritje për rrogën minimale dhe mesatare, ashtu do të ketë rritje në rrogës për punonjësit e çdo sfere.