Selami me investime të reja në Llabunish të Strugës

Investime kapitale në të gjitha Komunat rurale !
Sot asfaltohet rruga në Llabunisht të Strugës.
Projekt i finansuar nga Agjencia për mbështetje finansiare në bujqësi dhe zhvillim rural dhe Komuna e Strugës e menaxhur nga Kryetari Ramiz Merko.
Mjetet të ndara nga buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut, miratuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Me shëndet për banorët e Llabunishtës,