Selami:Vezë Sharri dhe Gold Land me fabrik të re nga IPARD , mbi 50 vende pune të reja

Zëvendës drejtori i Agjencisë për Përkrahjen e Bujqësisë dhe zhvillimit rural, Abdul-Selam Selami, ka shkruar se Prilepi dhe Dollneni po bëhen me fabrikë të re për grumbullimin e produkteve bujqësore.

Punimet zhvillohen në dinamikën e duhur dhe fermerët e kësaj ane nuk do e kenë problemin e plasmanit të produkteve bujqësore : grurin, elbin, thekrën etj., ka shkruar Selami.

Ja postimi i plotë i z. Selami:

Prilepi dhe Dollneni jeni gati për një fabrikë të re për grumbullim të produkteve bujqësore
Edhe një investim nga #IPARD ngadal po jep frytë në fushën e Dollnenit nga Kompania “Vezë Sharri” dhe “Gold Land” e menaxhuar nga
Arben Abdurahmani
.
Punimet zhvillohen në dinamikën e duhur dhe fermerët e kësaj ane nuk do e ken problemin e plasmanit të produkteve bujqësore : grurin, elbin, thekrën etj.
Hapja e mbi vendeve të reja të punës parashef kjo pikë grumbulluese.

QeveriaeRMV

Agjenciapërmbështetjefinansiarenëbujqësidhezhvillimrural

IPARD