Sh.M.P. Mosha Pijade nga Tetova vazhdon te jete pjese e projekteve nderkombetare Erasmus+ ne Europe.

Sh.M.P. Mosha Pijade nga

Tetova vazhdon te jete pjese e projekteve nderkombetare Erasmus+ ne Europe.

Nga ky vit kjo shkolle eshte fituese e dy projekteve nderkombetare nga sfera e teknologjise me disa shtete Europiane.

Nga 09/12/2018-15/12/2018 Nd. Drejtor Aferdita Dauti Hamiti , Prof. Vjollca Abdiu dhe kordinatori I projektit Prof. Arben Vila udhetuan per në takim transaktional 7 ditore ne kolegjin privat Fikrit Bilim ne Istambull te Turqise.

Moren pjesë edhe perfaqësuer të shkollave partnere nga Europa: Lithuania, Polonia Turqia dhe Maqedonia.

Ne këte projekt deri ne fund do marin pjese 10 profesor dhe 30 nxënes nga shkolla e mesme profesionale Mosha Pijade Tetove.

Emri I projektit: Integrimi I aplikacioneve në procesin arsimore.

Kohezgjatja 24 muaj.

Kordinator: Prof. Arben Vila