Shpjegim si të ndihmoni për tërmetin në Shqipëri

Te nderuar,
Ne vazhdim po japim
SHPJEGIME SI TE PAGUHET NDIHMA PER TERMETIN NE SHQIPERI

Pagesa kryhet ne cilendo banke ne Slloveni.
Provizioni i bankave sllovene eshte 9,00 EUR

Punetorit ne sportel i jipen: shenimet per pranuesin e ndihmes dhe shenimet e llogarise se pranuesit te ndihmes. Gjithashtu edhe emri dhe mbiemri personal Si dhe shuma qe dergohet

Shenimet e pranuesit te ndihmes:
MINISTRIA PER EVROPEN DHE PUNET E JASHTME
Kontribute vullnetare Emergjenca

Shenimet e llogarise se pranuesit te ndihmes:
IBAN: AL85 2021 1013 0000 0000 0115 7945
Raiffeisen BANK – Tirane
SWIFT: SGSBALTX

Kishte me qene mire qe pas pageses ta fotografoni fletepagesen dhe te na e dergoni ne Shoqaten shqiptare Migjeni, sepse emerat e te gjitheve qe deshirojne do ti publikojme ne internet dhe ne mjete te informimit.
Ju faleminderohemi paraprakisht!