Të gjithë e duan hoxhën nga Kumanova, nga artistët dhe e gjithë Diaspora!

Ka shumë njerëz që i janë përkushtuar rrugës së Zotit, por ai duket të jetë shumë i veçantë dhe i respektuar shumë ku të gjithë duan ta dëgjojnë e të marrin këshilla prej tij. Po flasim për hoxhën nga Kumanova Sadat Shabani ku mësojmë se është shumë i kërkuar në Diasporë, ku duke qenë njeri mjaft i mirë dhe i besueshëm e kanë mbajtur në xhaminë Emsdetten në Gjermani. Hoxha i respektuar e duan të gjithë edhe artistët e njohur si Gazmend Rama etj, ndërsa ka kthyer shumë njerëz drejt rrygës së drejtë, mësojmë se është dhëndërr i artistit Adem Ramadani. Gjithashtu ne mësojmë se edhe artisti Isuf Lani është vllazëruar me hoxhën e njohur ndërsa të gjitha fitimet që ky i fundit merr në muzikë, ai ndihmon xhaminë dhe njerëzit në nevojë. Sa mirë do të ishte që të dëgjojmë kështu shembujsh gjithmonë!.