WIKIPEDIA njeh shqipen si gjuhë të dytë zyrtare në Maqedoni

Menjëherë pas shpalljes në Gazetën Zyrtare dhe hyrjes në fuqi të ligjit me të cilin avansohet përdorimi i gjuhës shqipe në Maqedoninë Veriore, kanë ‘vluar’ ofertat ndër maqedonasit për ta mësuar ate, shkruan Fakte. Në rrjetet sociale, janë paguar reklama me oferta për mesimin e shqipes.

Kurset sipas ofertaave, organizohen në vendbanimet maqedonase kryesisht në kryeqytet./FAKTE