Xhaferi: Ratifikimi i Protokollit, nuk është në kompetencat e Kuvendit (Video)

Kryetari i Kuvendi Talt Xhaferi në një dalje për mediat për nismën e VMRO-DPMNE-së për miratimin e marrëveshjes për anëtarësim në NATO, tha se nuk është në kompetencat e tij dhe se ligji nuk e detyron ta bëjë një gjë të tillë dhe ai ia adreson për miratim qeverisë. Por aspekt formal dhe kur nuk është në kompetencë të tij atëherë ai është i detyruar t’ia dërgoj organit përkatës që është Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Obligim procedural i Kuvendit është që një akt i tillë t’i adresohet organit kompetent, në këtë rast t’i adresohet Qeverisë që të marrë në shqyrtim kërkesën e deputetëve për ratifikim të protokollit që e kanë dërguar në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, deklaroi Xhaferi.